Opšti uslovi učešća

na događaju PANTHEON konferencija 2022.

1. Opšti uslovi

Opšti uslovi uređuju svrhu i uslove pod kojima će PANTHEON KONFERENCIJA 2022. godine (u daljnjem tekstu: događaj) biti organizovana od strane Datalab SR d.o.o. (u daljnjem tekstu Organizator), način prijave za događaj, uslove učešća i postupak eventualnog otkazivanja pre njegovog održavanja.

Opšti uslovi sastavni su deo prijave za svaki događaj. Pojedinac koji se na događaj potpuno registruje, neopozivo i bezuslovno prihvata ove odredbe i uslove objavljene na web stranici konferencija.datalab.rs/uslovi.

2. Prijava za učešće na događaju

Prijava za događaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrazca na web stranici konferencija.datalab.rs, gde pojedinac mora ostaviti svoje lične podatke. Unosom tih podataka, pojedinac garantuje da su ispravni i potpuni. Prijava za događaj obavezna je jer je broj mesta ograničen. Pojedinac se može prijaviti na događaj samo lično.

VIP prijave:

  • Rok za VIP pozive: prema odluci organizatora.
  • Prilikom prijave potrebno je da unesete kod koji vam je dodijeljen u VIP promo polju. Bez unošenja VIP promotivnog broja, registracija će se smatrati redovnom registracijom za plaćanje.
  • Nepotvrđene VIP prijave ne mogu se pretvoriti u popuste na pakete niti vratiti u obliku gotovine.
  • VIP kartica nije prenosiva, osim prema dogovoru i uz znanje i odobrenje organizatora.
  • Ako kompanija premaši dodeljenu kvotu VIP kartica, višak se novčano nadoknađuje.

Registracijom pojedinac takođe pristaje i dozvoljava organizatoru da zabeleži i / ili fotografiše događaj i učini snimke javnim nakon događaja.

3. Učešće na događaju

Učešće na događaju je besplatno ili plaćeno, ali potrebna je prethodna prijava. Pojedinac snosi troškove prevoza do događaja ili druge troškove koji su nastali zbog registracije ili učešća na događaju. On dobrovoljno učestvuje na događaju. Otkazivanje registracije događaja može se izvršiti pismenim putem mailom na: marketing@datalab.rs

4. Otkazivanje događaja od strane organizatora

Organizator zadržava pravo prilagođavanja sadržaja događaja, a u slučaju nedovoljnog broja zainteresiovanih, više sile ili bilo kog drugog razloga, događaj će se odložiti ili otkazati. Organizator događaja obavestiće o otkazivanju događaja najkasnije dan pre događaja SMS-om i / ili mailom na e-mail koji je pojedinac ostavio pri registraciji događaja.

Organizator takođe zadržava pravo da osobi koja remeti događaj ili se na događaju ne ponaša primereno zabrani prisustvovanje na događaju ili da traži od nje da napusti događaj. U tom slučaju ili u slučaju otkaza, organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu učesniku.

5. Otkazivanje događaja od strane učesnika

Učesnik ima pravo da otkaže svoje učešće na događaju. To se može učiniti pismenim putem na marketing@datalab.rs najkasnije do 7.10.2021.godine.

VIP odjave:

Nakon potvrde vaše VIP registracije, organizator će za vas osigurati osveženje, ručak i materijale za konferenciju. Zbog sa tim povezanih troškova, molimo vas da svoj eventualni otkaz prijavite do 7. 10. 2021. u pisanom obliku na mail organizatora marketing@datalab.rs. Ukoliko se ne odjavite do ovog roka, bićemo prinuđeni da vam naplatimo 100% naknade za učešće na događaju. jer je vaše mesto rezervisano i ne možete ga predati drugim gostima.

U slučaju da učesnik odustane od učešća u drugom obliku (na navedenu adresu e-pošte) ili kasnije od utvrđenog roka za otkaz, organizator ima pravo naplatiti 100% kotizacije.

6. Upotreba ličnih podataka

Rukovalac ličnih podataka, prikupljenih u okviru prijave na događaj ili na neki drugi način u okviru događaja, je organizator koji se obavezuje da će pažljivo čuvati i koristiti sve lične podatke dobijene u prijavi za učešće, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti za svrhu za koju su dobijeni i neće ih prosleđivati trećim licima. Svrha prikupljanja je definisana na prijavnom obrascu na stranici konferencija.datalab.rs.

7. Važenje opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu od 1.5.2021. i odnose se na događaj PANTHEON konferencija 2022. koji organizuje Datalab SR d.o.o.