PANTHEON KONFERENCIJA 2024

PROGRAM JE U IZRADI

Program PANTHEON konferencije je još uvek u izradi. Zadržavamo pravo promene i/ili prilagođavanja tema i predavača.